1/2019 Walne zebraniesprawozdawcze za rok 2018
Dodane przez Admin dnia Marzec 03 2019 22:47:41
Wczoraj (02.03.2019) o godzinie 15:30 na Sali Kominkowej krzelkowskiej świetlicy, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzelkowie. Na zebranie oprócz druhów OSP Krzelków, przybyli także przedstawiciele Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ziębicach w osobach prezesa dh. Ryszarda Nowaka, v-ce prezesa dh. Wiesława Karpierza i komendanta dh. Zygmunta Bielawskiego, ponadto wśród gości znalazł się zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich mł. bryg. mgr Tomasz Mądry, oraz przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Ziębicach, inspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronnych i informacji niejawnych, Pani Aneta Sikorska
Rozszerzona zawartość newsa
Wczoraj (02.03.2019) o godzinie 15:30 na Sali Kominkowej krzelkowskiej świetlicy, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzelkowie. Na zebranie oprócz druhów OSP Krzelków, przybyli także przedstawiciele Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ziębicach w osobach prezesa dh. Ryszarda Nowaka, v-ce prezesa dh. Wiesława Karpierza i komendanta dh. Zygmunta Bielawskiego, ponadto wśród gości znalazł się zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich mł. bryg. mgr Tomasz Mądry, oraz przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Ziębicach, inspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronnych i informacji niejawnych, Pani Aneta Sikorska.

Zebranie tradycyjnie rozpoczęto od odczytania sprawozdań z działalności jednostki, komisji rewizyjnej i finansowego, po czym podjęta została ogólna dyskusja na temat funkcjonowania jednostki po czym jednogłośnie udzielono absolutorium obecnemu zarządowi.
Najistotniejsze wydarzenia w życiu jednostki to przede wszystkim 17 wyjazdów bojowych, były to:

1. 05.03.2018 Pożar traw w miejscowości Brukalice
2. 11.03.2018 Pożar traw w okolicy byłej cukrowni w Ziębicach
3. 22.03.2018 Pożar sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego w Krzelkowie
4. 25.03.2018 Zadymienie w domu wielorodzinnym w Henrykowie
5. 28.03.2018 Pożar sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego w Krzelkowie
6. 09.04.2018 Pożar traw przy ulicy B. Chrobrego w Ziębicach
7. 18.04.2018 Pożar sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego w Krzelkowie
8. 01.02.2018 Pożar dzikiego wysypiska śmieci w Skalicach
9. 06.06.2018 Poszukiwania zaginionego mężczyzny w Cienkowicach (gm. Ciepłowody)
10. 14.07.2018 Pożar lasu w Skalicach
11. 07.07.2018 Pożar ścierniska w Henrykowie
12. 31.07.2018 Pożar ścierniska w Rososznicy
13. 26.08.2018 Ropopochodna plama na jezdni w Czerńczycach
14. 07.09.2018 Pożar traw w miejscowości Wadochowice (alarm fałszywy)
15. 20.09.2018 Dostęp do osoby bez kontaktu w domu jednorodzinnym w Krzelkowie
16. 01.10.2018 Pożar magazynów zbożowych w Kalinowicach Dolnych
17. 03.10.2018 Pożar strychu domu jednorodzinnego w Czerńczycach

Ponadto ważnymi wydarzeniami w życiu jednostki były zawody sportowo-pożarnicze.
W tym roku drużyna OSP Krzelków brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo-pożarniczych w Ziębicach, na których zajęła miejsce 11/16 (klasyfikacja ogólna zawodów) uzyskując rezultat 76,68s (sztafeta) + 55,94s (ćwiczenie bojowe)

Podczas tych zawodów odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, został dh Szymon Sokołowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Krzelków, oraz wieloletni i aktywny członek naszej jednostki.

OSP Krzelków, już 3 rok z rzędu brała gościnny udział na zawodach gminy Przeworno na których zajęliśmy miejsce 7.

Tegoroczny skład drużyny OSP Krzelków stanowili: Zenon Boczar, Maciej i Wojciech Lisoccy, Michał Mikulski, Michał Starościak, Marcel Doliński, Paweł Żak, Tomasz Galik i Piotr Rajczakowski.

Rok 2018, to także rok wielu działań podjętych w celu poprawy funkcjonalności naszej jednostki. Druhowie własnymi siłami i z własnych środków przeprowadzili wiele ciekawych modernizacji.
Najbardziej rzucająca się w oczy, jest wymiana starych, niefunkcjonalnych, zajmujących wiele miejsca regałów, na wykonane z płyt meblowych wieszaki na ubrania bojowe z automatycznym podświetleniem LED załączającym się w czasie alarmu. Dzięki nowemu rozwiązaniu zyskaliśmy dużo wolnej przestrzeni wokół wozu bojowego jak i miejsca na dodatkowe komplety ubrań bojowych.
Kolejna modernizacja dotyczy układu utrzymania ciśnienia w instalacji pneumatycznej wozu bojowego, której zadaniem jest stałe utrzymywanie ciśnienia o wartości umożliwiającej, w każdej chwili zwolnienie hamulców w samochodzie bojowym dzięki czemu w czasie wyjazdu alarmowego nie tracimy cennych minut na uzupełnienie ciśnienia ze sprężarki samochodu, ale możemy opuścić remizę natychmiast po uruchomieniu silnika wozu bojowego.
Modernizacja układu polega za zastosowaniu zabezpieczenia przeciw przegrzaniu się kompresora który w przypadku rozszczelnienia się układu, nie wyłączy się automatycznie, a będzie stale próbował osiągnąć zadaną wartość ciśnienia. Zastosowane zabezpieczenie wyłączy silnik elektryczny kompresora po 5 minutach nieprzerwanej pracy, a zamontowany w nim czujnik niskiego ciśnienia wyśle sygnał do znajdującego się w naszej remizie terminala GSM, a ten z kolei roześle wiadomości SMS do osób funkcyjnych w jednostce z informacją o awarii i konieczności jej usunięcia. Kompresor jest połączony z wozem bojowym za pomocą przewodu z szybkozłączem pneumatycznym, którego gniazdo może być wykorzystywane np. w celu uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu wozu bojowego z jego własnej instalacji pneumatycznej.


Powyżej szybkozłącza pneumatycznego znajduje się złącze elektryczne. Jest to część kolejnej dokonanej w ubiegłym roku modernizacji której zadaniem jest utrzymanie jak najwyższego stopnia naładowania akumulatorów w radiotelefonach i latarkach znajdujących się na wyposażeniu naszego pojazdu. Pracą tych ładowarek, steruje znajdujący się w remizie przekaźnik czasowy, który regularnie co 6 dni, na 2 godziny doprowadza za pośrednictwem przewodu i złącza na pojeździe, energię elektryczną do zamontowanych na stałe w samochodzie ładowarek. Dzięki temu, mamy pewność, że sprzęt którym posługujemy się w czasie działań jest zawsze gotowy do pracy. Przy okazji tej modernizacji w samochodzie bojowym utworzono specjalną lampkę ostrzegawczą i sygnał akustyczny, który poinformuje kierowcę o niewypiętym złączu elektrycznym kiedy ten przekręci kluczyk w stacyjce. Dzięki temu nie ma możliwości aby pojazd ruszył i uszkodził elementy instalacji.

Ostatnią wykonaną w ubiegłym roku pracą w naszej remizie jest budowa i montaż półek na rzadko używane elementy wyposażenia jednostki takie jak np. umundurowanie i sprzęt wykorzystywany wyłącznie na zawodach sportowo pożarniczych, czy dekoracje świąteczne. Dzięki nim udało nam się wygospodarować sporo wolnej przestrzeni w miejscach gdzie do tej pory stanowiły one przeszkodę.


To tylko najważniejsze, ze zrealizowanych w ubiegłym roku pomysłów, a jest już wiele innych czekających na realizację których celem jest poprawa funkcjonalności naszej remizy i sprzętu abyśmy mogli jak najszybciej znaleźć się tam gdzie jesteśmy potrzebni. Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam sił i zapału do podejmowania działań na rzecz naszej jednostki.